Hulsen, Kruidenwijk

news image
  • Snel verbeteren van de verkeersveiligheid rotonde Helmkruidlaan-Baron van Sternbachlaan.
  • Realisatie van de gehele Noord-zuidverbinding.
  • Behouden van speelplaatsen in deze kinderrijke wijk.
  • Onveiligheid bij Kuperserf en schoolpleinen aanpakken.
  • Snel oplossen problematiek kunstgrasvelden.