Hellendoorn

news image
  • Voldoende betaalbare woningbouw voor jong en oud, mensen met sociaal-economische binding voorrang geven.
  • Behouden van de identiteit en cultuur van het dorp Hellendoorn:
    • Behouden van het dorpsgezicht en cultuurhistorische panden en gebruiken.
    • Groene locaties zoals De Geuren en de Hofmansweide behouden
  • Voorzieningen toekomstbestendig maken door deze te bundelen, bijvoorbeeld het Noaberhuus en de bibliotheek.
  • Zwemgelegenheid op plaatsen langs de Regge.
  • Een vrijliggend fietspad en of verkeerremmende maatregelen Tunnelweg.