Haarle

news image

1. Meer betaalbare woningbouwmogelijkheden voor jongeren bv op locatie oude dorpshuis

2. 24 uurs ( verpleeghuis)zorg in Haarle

3. Meer mogelijkheden leegstaande agrarische gebouwen voor thuisondernemers

4. Veilige oversteek N35 op 1, Stationsweg en molenweg/Tunnelweg

5. Fietstunnel Koersweg -Meijerinksweg

6. Zuinig zijn op cultuurhistorie en landschap

7. Meer openbare verlichting buitengebied

8. Goed slootonderhoud