Onze raadsleden

Thea

Thea ten Have

Haarle

Thea woont in Haarle met Jan en samen hebben ze een kleine Rozenkwekerij. Ze zet zich graag in voor de zorg en het platteland. In haar werk als consulent bij Evenmens en als vrijwilliger. Daarnaast zit ze in de gemeenteraad en was ze wethouder. Graag wil ze opkomen voor alle inwoners in de gemeente, hen een stem (terug) geven, en werken in en aan een gemeente waarop je kunt bouwen en vertrouwen.

Jan

Jan Veneman

Nijverdal

Jan is geboren in Hulsen aan de Schaapskooiweg, huidige Kruidenwijk, nu wonend op de Eversberg. Getrouwd met Diane Piksen. Kinderen, Denise, Mark, Kevin en Lars. Werkzaam bij Bakkerij Voortman Hulsen. Vrijwilligerswerk, bestuur Plaatselijk Belang Hulsen, leider tweede elftal Hulzense Boys. Ondersteunend vrijwilligerswerk bij andere organisaties voortkomend uit de plicht door mantelzorg. Zijn motivatie, midden in de samenleving staan, een luisterend oor zijn, en dit betrekken bij het maken van beleid.

Frans

Frans Runneboom

Hellendoorn

Frans is kleine zelfstandige in de bouw, voornamelijk timmerwerk. Hij is inmiddels 24 jaar als raadslid actief voor de inwoners van onze gemeente, altijd voor een lokale partij. Door de lange tijd in de plaatselijke politiek raak je op diverse manieren betrokken bij alles wat er in de gemeente leeft. Het is echter wel zo dat je met sommige zaken meer affiniteit hebt dan met andere.
Zijn motivatie is om op een eerlijke, open en toegankelijke manier te doen wat het beste is voor de inwoners van onze gemeente, zodat zoveel mogelijk inwoners er baat bij hebben, maar niet zonder het belang van de minderheden mee te nemen.

Hetty

Hetty Ligtenberg

Marle

Hetty is een geboren en getogen Marlenaar en in het dagelijks leven preventie-assistente in een tandartspraktijk in Heeten en Zwolle. Naast het raadslidmaatschap is ze vrijwilliger onder andere bij Protestantse Kerk Hellendoorn en KNHS-dressuurjurylid. Voorheen was ze betrokken bij het koken voor senioren Marle, bestuurslid van Plaatselijk Belang Marle, Landelijke Rijvereniging de Hertruiters en oudercommissie SPGH. Graag wil ze een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van de gemeente Hellendoorn, zowel in maatschappelijk, als in sportief opzicht.

Matthijs

Matthijs Knobben

Nijverdal

Optimisme en nuchterheid kenmerken Matthijs. Hij is altijd op zoek naar een oplossing die kan rekenen op een groot draagvlak, wetend dat hij niet iedereen tevreden kan houden. Hij is getogen in Nijverdal en in zijn dagelijks werk is hij advocaat. Op maatschappelijk vlak draagt hij zijn steentje bij als secretaris bij v.v. Hulzense Boys en als lid MR van basisschool De Triangel. Graag wil hij samen met de inwoners en ondernemers van onze gemeente verder bouwen aan een duurzame, levendige samenleving. De gemeente Hellendoorn heeft immers veel te bieden.

Annemarie

Annemarie Dubbink

Marle – Daarle

Blij wordt ze van een samenleving waarin iedereen een gelijke kans krijgt en zichzelf kan ontwikkelen. Een samenleving waarin sociale en duurzame initiatieven een kans krijgen. Ze studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap en heeft vervolgens haar master bedrijfskunde afgerond. In haar werk bij Stimuland zet ze zich in voor een leefbaar platteland. Zo houdt ze zich onder meer bezig met maatschappelijk vastgoed, levert ze een bijdrage aan de leefbaarheid in Gelderland en Overijssel en zet ze zich in voor agrarische belangenorganisaties. Verder is ze actief bij MVV’69 en organiseert ze jaarlijks samen met een enthousiast team een feest in Daarle. Haar motivatie; samen kunnen we er iets moois van maken!

Gerard

Gerard ter Horst

Hellendoorn

Gerard is werkzaam als quality assurance functionaris bij Ropeblock BV te Oldenzaal. Hij is al jaren zeer maatschappelijk betrokken en nog steeds bij verschillende verenigingen, zoals: zitting in bestuur van het Noaberhuus, oprichter/bestuurslid Stichting Popbelang Hellendoorn, twaalf jaar voorzitter voetbalvereniging Hellendoorn, ondermeer fusie svSOS/vvVESOS, ere voorzitter van vv Hellendoorn, de herinrichting van sportpark”De Voordam”, gedurende al vijf jaar voorzitter van de buurtvereniging “de Lanteernhook”, de laatste vier jaar voorzitter van de werkgroep Burgerparticipatie Noord-Zuid Verbinding NU. Als voorzitter hiervan heeft hij menig uurtje met de werkgroep, DorpsRaad Hellendoorn en de gemeente Hellendoorn om tafel gezeten, om onze alternatieve plannen er door te krijgen.

Dennis

Steunfractie: Dennis Meijerman

Hulsen

Dennis heeft een achtergrond in de installatietechniek, tot 2017 was hij werkzaam in de installatietechniek. Op dit moment is hij regio uitvoerder bij Boeve afbouw. Maatschappelijk is hij fanatiek steunfractielid en betrokken bij het leerlingenvervoer. Wat hem motiveert is een duurzame, transparante en dienstbare gemeente die burgers positief motiveert en informeert in mogelijkheden. Graag denkt hij in oplossingen en maakt hij zich sterk voor goede zorg!

Jeanette

Steunfractie: Jeannette Schraa

Nijverdal – Kruidenwijk

Al van jongs af aan vindt ze het belangrijk om een steentje bij te dragen aan onze samenleving. Om er mede voor te zorgen dat, in dit geval de politieke regelgeving, op een zo verantwoord mogelijke manier wordt uitgevoerd. Ze vindt dat, wanneer je zo dicht mogelijk bij de burgers in je eigen omgeving staat, dit zeer vertrouwd en effectief werkt. Een luisterend oor bieden aan elke burger in onze gemeente, daar is waar haar hart ligt. Samen zijn we sterker, met elkaar!

Johanna

Steunfractie: Johanna Lusink

Nijverdal – de Blokken

Johanna is geboren in Barchem, heeft in Ruurlo gewoond, maar woont ondertussen bijna 25 jaar in Nijverdal. Ze woont samen en heeft 2 dochters en 4 kleinkinderen. Inmiddels is ze al 14 jaar voorzitter van Wijk en Speeltuinvereniging De Blokken, en wil ze graag wat voor de Gemeenschap betekenen. Stilzitten wil ze nog niet, ze houdt ervan om tussen de mensen te staan. Ze hoopt dat ze op deze manier wat voor de Lokale bevolking kan betekenen.

Jan

Steunfractie: Jan Slooijer

Nijverdal – Noetsele

Jan heeft een brede achtergrond; juridisch/informatief, horeca, fotografie-video-reclamewerk, acquisiteur, financieel. Maatschappelijk heeft hij verschillende functies gehad; bestuursfuncties voetbalvereniging, functies KNVB, medeorganisator eerste Bruisend Nijverdal tentfeest, voorzitter Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (geven van Juridische Ondersteuning bij vragen, problemen – ook met overheden – en alle vormen van intimidatie). Zijn motivatie is dat de lokale politiek mogelijkheden biedt om via korte lijnen de belangen van de inwoners te behartigen.

Bertus

Steunfractie: Bertus van de Merwe

Nijverdal – Noetsele

Bertus heeft 40 jaar bij lokale gemeentes mogen werken, verantwoordelijk voor bouwzaken en vastgoed beheer. Sinds 2008 is hij actief als steunfractielid. Hij is wars van achterkamertjespolitiek en wil proberen een bijdrage te leveren aan de Hellendoornse samenleving. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur luistert naar zijn inwoners en wat er leeft in onze gemeente.

Ben

Steunfractie: Ben Kattenbeld

Hellendoorn

Ben is ondernemend, weet te verbinden en krijgt zaken gedaan. Hij is HR professional in de financiële & zakelijke dienstverlening. Daarnaast is hij mede verantwoordelijk voor de fusie van V.V. Hellendoorn en is erevoorzitter. Graag wil hij een bijdrage leveren aan de gemeenschap Hellendoorn, samenwerken en denken in kansen. Ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid. Bouwen aan een duurzame samenleving, waarin iedereen ervaart dat het goed gaat!

Leendert

Steunfractie: Leendert van Haaften

Haarle

Leendert is voormalig huisarts in Haarle en ruim 10 jaar gepensioneerd. Hij is met zijn vrouw in Haarle blijven wonen vanwege de mensen en de natuur. Met Lokaal Hellendoorn wil hij graag werken aan een open stijl van openbaar bestuur, waarin ieder mens mag meedenken en meepraten en waarin we als volwassen mensen met elkaar omgaan. Waarin ‘gemeente’ met alle verscheidenheid ook iets van gemeenschap is, waarmee we samen voor onze toekomst moeten zorgen.