Egede, Hancate, Elen en Rhaan

news image

• Behoud Jan Barbierschool.<br /> • Verbeteren van de bermen door graskeien.<br /> • Mogelijkheden voor woningbouw, met name voor jongeren en starters.<br /> • Verlichting langs fietspaden verbeteren.