Daarlerveen

news image
  • Woningbouwmogelijkheden voor jong en oud, zowel huur als koop.
  • Verkeersveiligheid rond de brug en Spoorstraat verbeteren.
  • Snelheidsbeperkende maatregelen op de N750.
  • Aandacht voor problemen rondom kanaal Almelo-De Haandrik en waterwinning door Vitens. Inwoners ondersteunen bij het aansporen van de provincie om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.
  • Goed onderhoud van wegen ,fietspaden en groenvoorzieningen.
  • Een toekomstbestendige Basisschool De Veenbrug.