Daarlerveen

news image

1. Het Trefpunt en voorzieningen in Trefpunt voldoende faciliteren

2. Uitbreiding parkeerplaatsen Trefpunt

3. Betere speelvoorzieningen

4. Levensloopbestendige woningen

5. Verbetering N750

6. Verbreding en onderhoud trottoirs o.a. langs Kerkstraat en Spoorstraat

7. Natuurlijk bermbeheer langs het kanaal

8. Goed onderhoud sloten